CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

JURY

JURY XX OKK

prof. dr hab. Ryszard Koziołek UŚ – Przewodniczący

dr hab. prof. Mirosława Siuciak UŚ

dr hab. Aneta Załazińska UJ

dr Łucja Staniczek – Związek Górnośląski

dr Agnieszka Kania - Stow. Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie             

Mirosław Sekuła – Urząd Marszałkowski w Katowicach

Ewa Niewiadomska – Polskie Radio Katowice

Michał Koźlik