CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

historia

Hasła przewodnie kolejnych edycji to:

„Dobroć bez odwagi jest niewiele warta” - 2019

„Nieszczęsny dar wolności”? (Ks. prof. J. Tischner) - 2018

„Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest Polski 966" -2016

"Nie wszystko jest na sprzedaż" - 2015

Albert Einstein: „Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym” - 2014

Prymas Polski, Kardynał August Hlond: "Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić" - 2013

Cyprian Kamil Norwid: Do tych, co mają t a k za t a k – n i e za n i e. Bez światło-cienia, Tęskno mi, Panie! - 2012

Potrzebna jest święta góra pojednania (Arcybiskup Alfons Nossol)

A jednak kochamy tę ziemię... (H. Bienek)

Tradycja – po co?
Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować
To sprawa honoru
Wolno ci wszystko. Wolno ci także wybierać (św. Paweł)

Sprawa najważniejsza dla Polski. Sprawa najważniejsza dla regionu
Wojny nie mają zwycięzców

Obcość zaczyna się nie nad brzegiem oceanu, ale na granicy skóry
„...żeby wrócił świat mowy czystej, świat słów mówiących” (Z. Kadłubek)

Obojętność wobec zła jest akceptacją zła (L. Kruczkowski)

Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym (Heraklit z Efezu)

W połowie jesteśmy tym, skąd przychodzimy, a w połowie z książek, które przeczytaliśmy (K. Kutz)