CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

WARSZTATY OKK

"WARSZTATY W PIGUŁCE"

Wychodząc naprzeciw młodym mówcom
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
przygotował filmową wersję "warsztatów w pigułce", które mogą stać się inspiracją i wskazówką metodyczną w trakcie
przygotowań do udziału w XVIII Ogólnopolskim
Konkursie Krasomówczym.

I. WIZERUNEK MÓWCY (1-3) link: https://www.youtube.com/watch?v=tzdSg98SezY

II. EMISJA GŁOSU (1-4) link: https://www.youtube.com/watch?v=FFQLWccTukQ 

III. DLACZEGO RETORYKA (1) link: https://www.youtube.com/watch?v=JDQ2sac0AyM