CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

FINAŁ 2018

Finał XX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 5 marca 2018 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Eliminacje Finałowe rozpoczną się o godzinie 10.00.