CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

FINAŁ 2019

Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 8 marca 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.