CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

FINAŁ 2019

Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 8 marca 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. 

P R O G R A M

FINAŁ XXI OKK

Program:
10:00                 Uroczyste rozpoczęcie

10:15 - 12:30      Przesłuchania uczestników konkursu

12:30                 Przerwa na obrady jury
                           - złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem           
                           W. Korfantego

13:00                 Prelekcja na temat wystąpień publicznych   
                         (Michał Koźlik – dziennikarz Programu   
                         Pierwszego Polskiego Radia, w przeszłości    
                         trzykrotny zwycięzca Ogólnopolskiego   
                         Konkursu Krasomówczego) - Sala Sejmu    
                         Śląskiego (30 minut)

ok. 14.00            Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

14:30                 Zakończenie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego