CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

o konkursie

Witamy Cię w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 2019!

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”


Dlaczego konkurs krasomówczy?
Bo chcemy,
Żebyś pięknie mówił lub zapragnął mówić tak pięknie jak inni.
Żebyś zastanowił się nad kilkoma ważnymi w życiu sprawami, które nie zapewnią Ci pieniędzy ani popularności, ale pomogą ci w stawaniu się Człowiekiem.
Żebyś nauczył się występowania przed szeroką i wymagającą publicznością, w miejscach zacnych, zarezerwowanych dla ludzi kulturalnych i mających coś ważnego do powiedzenia.

Dlaczego imienia Wojciecha Korfantego?
Wojciech Korfanty (1873- 1939) był publicystą, właścicielem i redaktorem kilku tytułów prasowych, posłem do Reichstagu i Landtagu z terenu Górnego Śląska, a po 1922 roku do Sejmu Polskiego i wicepremierem; był politykiem, którego największą zasługą jest przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Zasłynął jako znakomity mówca, obrońca praw polskich Ślązaków w parlamencie pruskim. Zwolennik rozwiązywania problemów politycznych na drodze dyplomacji. Jest przykładem, że, dzięki sprawnemu władaniu słowem, można osiągnąć sukces i zwyciężyć, a „wojna jest ostatnim argumentem w dyplomacji”.

Pytania najczęściej powtarzające się:

1. Czy można odczytać przemówienie? - Nie.
2. Czy można korzystać z kartki? - Tak, ale nie możesz tracić kontaktu z publicznością.
3. Czy można chodzić po sali? - Tak, jeżeli jest to technicznie możliwe.
4. Czy można mówić gwarą? - Tak, jeżeli gwarę stosujemy jako zabieg stylistyczny.
5. Czy w czasie przemówienia mogę zaśpiewać? - Tak, jeżeli treść przemówienia tego wymaga.
6. Czy można użyć wulgaryzmu? - Nie. Nawet jako środka ekspresji.
7. Czy przemówienie może być krótsze niż 5 minut? - Tak.
8. Czy na finał może przyjechać cała moja klasa? - Tak! Bardzo serdecznie zapraszamy.

Kto tworzy i wspiera konkurs?

Organizator: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Partnerzy:  Związek Górnośląski w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”

Patroni honorowi: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty, Poseł do Parlamentu Europejskiego Profesor Jerzy Buzek, Rada Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.