CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

Witamy Cię w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 2015!

XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Laureatami XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego zostali: 
I miejsce – Karol Nowak (Nagroda: 5 dniowa wycieczka do PE w Brukseli) 
II miejsce – Maciej Jędrak (Nagroda: 5 dniowa wycieczka do PE w Brukseli)
III miejsce – Wiktor Karpała (Nagroda: 5 dniowa wycieczka do PE w Brukseli)
IV miejsce – Kamil Berych
V miejsce – Natalia Jędruś
VI miejsce – Pamela Sztwiertnia
Wyróżnienia: Robert Miś, Andżelika Gulczewska, Mateusz Stryganek, Zofia Sznajder

GRATULUJEMY:)

 

SPOT promujący XVIII OKK - odsłuchaj

   

Planowany program eliminacji finałowych:
10:00                Uroczyste rozpoczęcie
10:15 - 12:30    Przesłuchania uczestników konkursu
12:45                Koncert śląskiego bluesmana Marka „Makarona” Motyki 
13:30                Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
14:00                Zakończenie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu                                                Krasomówczego 

Założenia organizacyjne: 
1. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 
3. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5 minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego „Nie wszystko jest na sprzedaż”
4. Uczestnik może wziąć udział w eliminacjach jeden raz. Nie dopuszcza się  zgłoszenia do więcej niż jednego ośrodka eliminacji. 
5. Konkurs ma charakter trzyetapowy: 
a. Eliminacje lokalne oraz regionalne podczas których jury kwalifikuje uczestników do wystąpienia w finale.                                                                 Liczba osób zakwalifikowanych jest proporcjonalna do liczby uczestników biorących udział w finale. O ostatecznej liczbie osób zakwalifikowanej decyduje jury w porozumieniu z organizatorem.                                                                                                                                                                 Eliminacje lokalne przeprowadzone będą w miejscowościach wybranych przez organizatorów eliminacji regionalnych, natomiast eliminacje regionalne przeprowadzone będą w 10 miejscowościach w Polsce. Ich organizacją zajmują się szkoły bądź placówki kultury i stowarzyszenia na zasadzie współorganizacji .  

Eliminacje oraz warsztaty w roku 2015 odbędą się w następujących miejscowościach: 

Eliminacje lokalne: (na stronie w zakładce: ELIMINACJE 2015)
Eliminacje regionalne: CIESZYN, CZĘSTOCHOWA, GLIWICE, KATOWICE, KRAKÓW, OLSZTYN, OPOLE, POZNAŃ, WADOWICE, WARSZAWA
c. Finał XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 6 listopada 2015 r. w Katowicach. Podczas finału jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia. 

6. Przesłuchania odbędą się w terminie od września do 6 listopada 2015 r. 

7. Zgłoszenia do eliminacji lokalnych i regionalnych należy nadsyłać do Organizatorów eliminacji (na stronie w zakładce: ELIMINACJE 2015). Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, faksem lub listownie (decyduje data wpłynięcia do Organizatora eliminacji).

Szczegółowych informacji udziela: 

Łucja Staniczek | koordynator | staluc@poczta.onet.pl  
www.krasomowczy.pl www.facebook.com/krasomowczy

Więcej informacji w zakładce: REGULAMIN.