CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

Witamy Cię w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 2016!

XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. 
Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego: „Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest Polski 966-2016”.