CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

Witamy Cię w XXI edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

im. Wojciecha Korfantego 2019!

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”.

Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 8 marca 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Do pobrania: REGULAMIN XXI OKK

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Związek Górnośląski był wieloletnim organizatorem Konkursu, konsekwentnie budując jego unikatowy charakter i prestiż. Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim od 2017 roku rolę organizatora przejął Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, zachowując wypracowaną współpracę z dotychczasowymi partnerami OKK oraz pozyskując nowych.