CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

Witamy Cię w XXI edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

im. Wojciecha Korfantego 2019!

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”.

Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 8 marca 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

 

PROTOKÓŁ JURY
Eliminacji Finałowych XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 8 marca 2019 roku. Hasło przewodnie konkursu: 
„Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”
 
Komisja oceniająca w składzie:
 
prof. UŚ Ryszard Koziołek 
dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak 
prof. dr hab. UJ Renata Przybylska
dr Łucja Staniczek – Związek Górnośląski                        dr Agnieszka Kania – Stow. Twórczej Edukacji Polonistycznej
dr Ewa Biłas-Pleszak – Instytut Języka Polskiego UŚ    
Michał Koźlik – dziennikarz Programu Pierwszego Polskiego Radia
 
stwierdza, że do eliminacji Finałowych XXI OKK zgłosiło się 
25 finalistów.
 
Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:
 
1. NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI (bon podarunkowy w kwocie 300 złotych) 
 
zdobył/a w drodze głosowania: MAKSYMILIAN TACHASIUK
 
2. WYRÓŻNIENIA (dla trzech finalistów)
 
MARTA STANICZEK
FRANCISZEK PODŁĘCKI
DAVID HABRYKA
Wyróżnienia ufundował Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
(bon podarunkowy w kwocie 100 złotych)
 
3. NAGRODY GŁÓWNE (wyjazd do Parlamentu Europejskiego dla laureatów trzech pierwszych miejsc). Nagroda ufundowana przez biuro posła do Parlamentu Europejskiego  prof. Jerzego Buzka.
 
I miejsce: ALEKSANDRA OSTAPCZUK
II miejsce: KAROLINA KONSTANKIEWICZ
III miejsce: DARIUSZ WENDREŃSKI
 
NAGRODA SPECJALNA (ufundowana przez Związek Górnośląski w Katowicach) dla OLENY ZHYTNIK
 
Na tym protokół zakończono
 

Program:
10:00                 Uroczyste rozpoczęcie

10:15 - 12:30      Przesłuchania uczestników konkursu

12:30                 Przerwa na obrady jury
                           - złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem           
                           W. Korfantego

13:00                 Prelekcja na temat wystąpień publicznych   
                         (Michał Koźlik – dziennikarz Programu   
                         Pierwszego Polskiego Radia, w przeszłości    
                         trzykrotny zwycięzca Ogólnopolskiego   
                         Konkursu Krasomówczego) - Sala Sejmu    
                         Śląskiego (30 minut)

ok. 14.00            Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

14:30                 Zakończenie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

Do pobrania: REGULAMIN XXI OKK

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Związek Górnośląski był wieloletnim organizatorem Konkursu, konsekwentnie budując jego unikatowy charakter i prestiż. Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim od 2017 roku rolę organizatora przejął Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, zachowując wypracowaną współpracę z dotychczasowymi partnerami OKK oraz pozyskując nowych.