CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

Witamy Cię w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 2016!

 

PROTOKÓŁ JURY

eliminacji finałowych XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

im. Wojciecha Korfantego w dniu 23 listopada 2016 roku w Katowicach.

Hasło przewodnie konkursu: „Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest Polski 966-2016”.

Komisja oceniająca w składzie:

prof. Aneta Załazińska (UJ) – przewodnicząca Jury

prof. Mirosława Siuciak (UŚ)

ks. prof. Arkadiusz Wuwer

Mirosław Sekuła (opiekun konkursu od pierwszej jego edycji)

red. Marian Florek (Tygodnik Katolicki Niedziela)

Danuta Skalska - Cygan 

Agnieszka Kania (Stow. Polonistów w Krakowie) – sekretarz Jury

stwierdza, że:

organizatorem eliminacji finałowych byli: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Związek Górnośląski 

w Katowicach, Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie.

Do eliminacji finałowych zgłosiło się 25 kandydatów.

Przystąpiło do konkursu 25 uczestników.

Nagrodę publiczności zdobył w drodze głosowania finalistów RAFAŁ MŁYNARSKI

NAGRODY GŁÓWNE:

I miejsce - RAFAŁ MŁYNARSKI (wyjazd do Parlamentu Europejskiego)

II miejsce - MARCELINA JANUSZEK (wyjazd do Parlamentu Europejskiego)

III miejsce - FRANCISZEK PODŁĘCKI (wyjazd do Parlamentu Europejskiego)

IV miejsce - DANIEL WYDMUCH oraz MARTA KRĘPLEWSKA (nagroda ufundowana przez metropolitę katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca)

Wyróżnienia: RAFAŁ MŁYNARSKI (nagroda ufundowana przez Związek Górnośląski w Katowicach), ALEKSANDRA HLADIK (nagroda Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego), MARCELINA JANUSZEK oraz KLAUDIA MIKA (nagrody ufundowane przez metropolitę katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca), MICHAŁ SKOWRONEK oraz MATEUSZ WYŻLIŃSKI (nagrody ufundował Regionalny Instytut Kultury w Katowicach).

Na tym protokół zakończono. 

 

XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. 
Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego: „Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest Polski 966-2016”.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego zyskuje nowych przyjaciół. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, której Wydziały Zamiejscowe znajdują się w Bielsku - Białej, Żorach, Tychach, Ostrawie i Wiedniu jest partnerem OKK  w tegorocznej edycji. 
Promocja uzdolnionej młodzieży, popularyzacja patrona GWSH i OKK - Wojciecha Korfantego to nasze wspólne cele. Poznamy nowego partnera podczas finału 23 listopada w Sali Sejmu Śląskiego, a także podczas eliminacji w Częstochowie, Katowicach, Gliwicach i Wadowicach.

FINAŁ KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 23 LISTOPADA 2016 ROKU W SALI SEJMU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH OD GODZ. 10.00 WSTĘP WOLNY!

PARTNER XIX EDYCJI KONKURSU