CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/MYSŁOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

Witamy Cię w XXI edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 

im. Wojciecha Korfantego 2019!

UWAGA! Informujemy, iż XXI edycja Konkursu odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2019 roku

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Związek Górnośląski był organizatorem wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu, konsekwentnie budując jego unikatowy charakter i prestiż. Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim – obecnie rolę organizatora przejmuje, powstały w tym roku, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach staje się kontynuatorem idei Konkursu wykreowanej przez Związek Górnośląski w Katowicach, zachowującym wypracowaną współpracę z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie. Nowym Partnerem Konkursu będzie Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae” w Katowicach.