CIESZYN/CZĘSTOCHOWA/GLIWICE/KATOWICE/KRAKÓW/OLSZTYN/OPOLE/POZNAŃ/WADOWICE/WARSZAWA

Witamy Cię w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego 2018!

Finał XX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 5 marca 2018 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.  

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Nieszczęsny dar wolności”? (Ks. prof. J. Tischner).

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Związek Górnośląski był organizatorem wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu, konsekwentnie budując jego unikatowy charakter i prestiż. Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim – obecnie rolę organizatora przejmuje, powstały w tym roku, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach staje się kontynuatorem idei Konkursu wykreowanej przez Związek Górnośląski w Katowicach, zachowującym wypracowaną współpracę z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Polonistów w Krakowie. Nowym Partnerem Konkursu będzie Stowarzyszenie „Via Linguae” w Katowicach.